صدای مشتری : 0414121 داخلی 1

کانال گفتگوی آنلاین شرکت اطهر دانه

آمار

صورت شاد

100.0 %

چهره بی طرف

0.0 %

چهره غمگین

0.0 %

این 1 بازخوردهای اخیر

شرکت اطهر دانه / 55

گروه

D.Fardnia
D.Fardnia
عالی 100.0%
تایید 0.0%
بد 0.0%